Skip to main content Skip to footer

Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne

Ontwikkelen is groeien naar vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van de eigen talenten en mogelijkheden. De bewegings-pedagogiek ondersteunt en stimuleert dit proces.

Sherborne is er voor iedereen: kinderen, jongeren of het hele gezin. Het kan helpen bij het verbeteren van de hechting, het zelfvertrouwen, het verminderen van boosheid, angst en spanningen tussen ouder en kind. Sherborne bewegingspedagogiek wordt veel ingezet als er sprake is van problemen met hechting of kan ook preventief ingezet worden bij adoptie.

 

Om te kunnen groeien naar zelfstandigheid en vrijheid heeft een kind nodig:

 

Een sterk vertrouwen in het eigen lichaam

Een kind moet het eigen lichaam kennen en de bewegingsmogelijkheden kunnen gebruiken. Een kind dat zich goed en veilig thuis weet in het eigen lichaam, heeft een stevige basis om een gezonde persoonlijkheid op te bouwen en om de omgeving te gaan verkennen. Via eenvoudige bewegingservaringen help je kinderen zich te concentreren en te richten op het eigen lichaam. Je helpt hen te luisteren naar hun lichamelijke sensaties en zich zo bewust te worden van de mogelijkheden en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit ook het vertrouwen in zichzelf en het vertrouwen in de omringende wereld. Iemand die veiligheid ervaart, zal de drang voelen om steeds verder op verkenning te gaan. Via bewegingservaringen krijgt het kind stilaan greep op begrippen met betrekking tot ruimte (ver & dichtbij, groot & klein) en tijd (snel & traag, ritme).

 

De mogelijkheid om zinvolle relaties aan te gaan

Het is in relatie tot de andere dat we onze eigen identiteit beter leren kennen en kunnen ontplooien. We groeien dankzij de ander. We komen los van de ouderlijke afhankelijkheid dankzij zinvolle relaties met anderen. Via eenvoudige bewegingsspelletjes met anderen wordt langzaam het vertrouwen in die ander opgebouwd en kan er geëxperimenteerd worden met verschillende vormen van interactie.

Veronica Sherborne legt duidelijk een relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Het contact tussen de volwassene en het kind kan variëren van een koesterend zorgdragen voor, naar een uitdagen tot initiatieven bij het kind, tot een zich tegenover de volwassene durven te plaatsen. Plezier speelt daarbij een wezenlijke rol. De interactiestijl van de begeleider dient een sensitief-responsief karakter te hebben.

 

Samengevat

We kunnen zeggen dat voor Veronica Sherborne lichaamsbewustzijn en een rijke mogelijkheid relaties aan te gaan twee belangrijke aspecten zijn in de ontwikkeling van de mens. Bewegen is het natuurlijke middel om beide te bewerkstelligen.

Bronvermelding: Sherborne Nederland

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Na een intake gesprek waarin duidelijk is geworden dat de Sherborne methode goed aansluit bij de hulpvraag zal met het gezin worden gewerkt in de zaal. Ook is het een optie om Sherborne bewegingspedagogiek samen te laten gaan met oefeningen uit de reflexintegratie om spanningen en stressreacties sneller te verminderen.

Klik hier voor meer informatie over Sherborne bewegingspedagogiek

Sherborne bewegingspedagogiek

Werken aan een veilige hechting!

Ook aan de slag met Bijzonder Bewegen?