Skip to main content Skip to footer

Motorisch remedial teaching

MRT staat voor motorisch remedial teaching. Het is een vorm van oefenen die is opgezet om de bewegingsvaardigheden bij kinderen, voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, verder te ontwikkelen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor MRT? Dit kunnen kinderen zijn die:

 • ongecontroleerd bewegen.
 • snel struikelen.
 • moeite hebben met hinken en springen.
 • moeite hebben met het evenwicht.
 • problemen hebben met gevoel voor richting en afmeting.
 • onhandig zijn.
 • moeite hebben met knutselen/knippen en andere fijn motorische taken.
 • moeite hebben met schrijven.
 • moeilijk een bal kunnen vangen.
 • onvoldoende gevoel voor ritme hebben.
 • moeite hebben met de concentratie.

Het streven is de motorische vaardigheden van deze kinderen zo te verbeteren dat deze kinderen niet belemmerd worden in het ontwikkelen van basisvaardigheden. Zo kunnen ze in de klas, tijdens de gymnastiekles en op het schoolplein weer meekomen met leeftijdsgenootjes. Mee kunnen doen aan leren, spel en bewegen van leeftijdsgenoten draagt bovendien bij aan een beter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

De kinderen krijgen in kleine groepjes of individueel een speciale “gym” les aangeboden waarbij op een speelse manier extra aandacht is voor die ontwikkelingsgebieden waar het kind hulp nodig heeft. Voorafgaand aan de lessen wordt er een motorische screening afgenomen. Aan de hand van deze screening wordt er een handelingsplan gemaakt en worden er specifieke oefeningen gedaan om de motoriek te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over motorisch remedial teaching

Motorisch Remedial Teaching

Spelenderwijs bewegingsachterstand wegwerken waardoor kinderen zich beter ontwikkelen en plezier krijgen of behouden in spelen en bewegen.

Ook aan de slag met Bijzonder Bewegen?