Skip to main content Skip to footer

Rots en Water

Rots en Water training is een fysieke training waarbij gewerkt wordt met oefeningen uit de Rots en Water methode, samenwerkingsopdrachten, simpele zelfverdedigingstechnieken, ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Doel is de weerbaarheid, sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren.

Doel is de weerbaarheid, sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Dit door te leren:

 • over je eigen gedrag en hoe dat overkomt op anderen.
 • je grenzen te herkennen, aan te geven en te “verdedigen”.
 • “nee” te zeggen.
 • voor jezelf op te komen door gebruik te maken van je eigen kracht i.p.v. boosheid of agressie.
 • om te gaan met spannende situaties en spanning in het dagelijks leven.
 • emoties en energie te uiten. Bijvoorbeeld: omgaan met boosheid.
 • om te gaan met groepsdruk en pestgedrag.
 • keuzes te maken.
 • voelen wat je wel en niet wilt en daar een goede keuze in te maken.
 • het eigen gedrag beter te sturen en te beheersen.
 • respect te ontwikkelen voor jezelf en de ander, je eigen grenzen en die van de ander.

Bij deze methode staat Rots voor je eigen mening en standpunt. Je hebt een stevige basis, je kunt jezelf verdedigen en komt op voor jezelf.

Water staat voor communicatie en verbondenheid met de ander. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën, maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

 

Doelgroepen

Rots en Water is voor jong, oud, man of vrouw. Rots en Water kan individueel worden gevolgd, maar wordt veelal in groepsverband gegeven. De keuze van het traject is afhankelijk van de vraag.

Aan de volgende doelgroepen kan door Adrienne training gegeven worden:

 • kinderen van de basisschool: individueel of in groepsverband
 • pubers: individueel of in groepsverband
 • volwassenen: individueel of in groepsverband
 • kinderen, pubers en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis: individueel of in groepsverband

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens de trainingen leer je Rots te zijn als de situatie daarom vraagt en ervaar je hoe het is om  Water te gebruiken in contact met anderen. Het bewust inzetten van een Rots- of Waterhouding en zoeken naar de juiste balans hiertussen, helpt je om steviger in je schoenen te staan en meer grip te krijgen op je leven.

Klik hier voor meer informatie over Rots en Water.

Rots en Water

"Als collega’s kwamen wij binnen; na de Rots en Watertraining liepen wij als team naar buiten, met veel meer begrip voor elkaar en zeker ook het één en ander te verwerken aan informatie waar wij van elkaar niet bewust van waren". 

Ook aan de slag met Bijzonder Bewegen?