Skip to main content Skip to footer

Reflexintegratie

Bewegen is de eerste taal van een kind. Als foetus begint een kind door reflexmatig gedrag zich voor te bereiden op alles wat gaat komen. Reflexen zijn automatische reacties vanuit de zich ontwikkelende hersenen. Als een baby iets leert begint dat reflexmatig, onbewust vanuit de hersenstam. Langzaam verdwijnt zo’n primaire reflex door de bewegingen die een baby maakt. Ze gaan over in steeds bewustere bewegingspatronen.

Reflexen zorgen ervoor dat een baby kan overleven en leggen de basis voor verdere ontwikkeling. Reflexen zijn dus de basis voor het ontstaan van bewegingen, evenwicht, spierspanning, coördinatie, horen, zien, praten, voelen, ruiken, emotie en gedrag.

Als reflexen niet tot ontwikkeling komen, kunnen hiermee problemen ontstaan. Doordat de ontwikkeling anders verloopt heeft dat gevolgen voor de fases in de ontwikkeling. Er ontstaat als het ware een instabiele basis (neurologische onrijpheid) waarop vaardigheden gebouwd moeten worden. Het lichaam gaat zoeken naar compensatie door te zoeken naar wat wel mogelijk is. Overbelasting en stress in het lichaam is vaak het gevolg.

Onderontwikkelde reflexen zijn niet aan leeftijd gebonden en kunnen bij volwassenen ook voorkomen. Klachten hebben in dit geval meer betrekking op het functioneren in het dagelijks leven dan op “het leren”.

Door een uitgekiend bewegingsprogramma aan te bieden en regelmatig te testen, worden de onder-ontwikkelde reflexen tot ontwikkeling gebracht waardoor de problemen afnemen.

Reflexintegratie kan bijdragen aan het verminderen of verhelpen van:

 • lees-, reken- en spellingsproblemen.
 • schrijfproblemen.
 • leerproblemen.
 • gedragsproblemen.
 • problemen a.g.v. een ontwikkelingsachterstand of beperking.
 • problemen met de zindelijkheid.
 • klachten bij Autisme Spectrum Stoornissen.
 • visuele problemen.
 • problemen met de verwerking van geluid (auditieve verwerkingsproblemen).
 • problemen bij het plannen en coördineren van motorische handelingen (dyspraxie).
 • angst en paniek stoornissen.
 • concentratieproblemen.
 • ADD/ADHD.
 • chronische vermoeidheid.
 • Burn-out klachten.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Na een intake gesprek vult u de intake vragenlijst in. Er worden vragen gesteld over de zwangerschap, geboorte en ontwikkeling van uw kind of uzelf. Vervolgens worden bij u of uw kind fysieke testen afgenomen om te bepalen of onderontwikkelde reflexen (mede) de oorzaak zijn van de problemen die u of uw kind ervaart. Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of een traject reflexintegratie zinvol is.

Als u of uw kind een traject reflexintegratie gaat volgen betekent dit dat er thuis oefeningen gedaan moeten worden. Dit zijn oefeningen die hooguit 10 minuten duren. Om de 4 weken wordt u of uw kind behandeld en worden nieuwe oefeningen ingetraind voor thuis.

Bijzonder Bewegen maakt gebruik van de kinesiologie om de reflexen te behandelen en technieken uit de INPP en de Rhythmic movement.

Reflexintegratie

"Een vriendin vroeg me wat reflexintegratietherapie me gebracht heeft. Het antwoord is niet in één woord te vangen. Het heeft gezorgd voor een stevig gevoel van zekerheid. Het leven is er makkelijker van geworden".

Ook aan de slag met Bijzonder Bewegen?