Skip to main content Skip to footer

Benaudira hoortraining

Benaudira hoortraining is een training voor volwassenen en kinderen waarbij het verwerken van geluid verbeterd wordt. Het is gebaseerd op het feit dat “het gehoorde” pas in de hersenen wordt verwerkt en dat dit proces kan worden getraind.

Bij welke problemen kan het helpen?

 • Problemen met het horen:
  • moeite om in een groep een gesprek te volgen,
  • verminderde waarneming van hoge tonen,
  • overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) en oorsuizen (tinnitus).
 • Problemen met lezen en schrijven:
  • moeite met spellen en schrijven,
  • het verwisselen van soortgelijk klinkende klanken,
  • beperkt leesbegrip,
  • omdraaien van letters.
 • Problemen met het spreken:
  • niet vloeiend kunnen spreken,
  • geringe stemdynamiek (monotone stem),
  • verminderde taalverwerking.
 • Snel afgeleid zijn, concentratieproblemen hebben, ADD en ADHD.

 

Goed kunnen horen zegt niets over de verwerking van “het gehoorde”; met andere woorden: het gehoor is goed, maar toch zijn er problemen op het gebied van het horen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er geen goed evenwicht is in het waarnemen van lage en hoge frequenties. Hierdoor klinken omgevingsgeluiden zoals bijvoorbeeld het schuiven van stoelen even hard als de stem van de leerkracht. Het concentreren op de stem van de leerkracht kost extra moeite waardoor er instructie wordt gemist. Volwassenen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om in gezelschap een gesprek te volgen.

Dit is een voorbeeld van problemen die kunnen ontstaan bij het verwerken van “het gehoorde”. Door deze problemen raken kinderen en volwassenen sneller uitgeput aangezien ze zich meer moeten concentreren en inspannen. Sommige kinderen compenseren deze overbelasting met druk gedrag. Ook het ontstaan van hoofdpijn komt vaak voor.

Hoortraining heeft niet alleen een positief effect op het verbeteren van het horen, maar doordat de hersenen als geheel samenwerken ook op die gebieden die nauw verbonden zijn aan het horen zoals: de emoties, het evenwichtsorgaan en de verwerking van visuele informatie.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Na een intakegesprek ontvangt u een intakeformulier. Vervolgens worden er verschillende testen uitgevoerd om de hoorcapaciteit te beoordelen.

De resultaten uit de testen worden, met toestemming van de ouders of de volwassene, naar Benaudira gestuurd en beoordeeld. Aan de hand van de testgegevens en de gegevens uit het intakeformulier wordt een individueel trainingsprogramma opgesteld. Dit trainingsprogramma wordt dagelijks via een app op de telefoon met een koptelefoon beluisterd, gedurende 6 tot 12 weken.

Na deze luisterperiode wordt opnieuw een audiogram gemaakt. In totaal bestaat een hoortraining uit ongeveer drie sessies. Voor meer informatie over Benaudira hoortraining of over de kosten, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

Benaudira hoortraining is ontwikkeld door Holger Raddatz. Benaudira hoortraining is een training en geen medische ingreep.

Klik hier voor meer informatie over Benaudira hoortraining.

Benaudira hoortraining

Verbeteren van het gehoor of de verwerking ervan.

Ook aan de slag met Bijzonder Bewegen?