Skip to main content Skip to footer

Sensomotorische integratie

Wanneer we via onze zintuigen iets voelen, proeven, ruiken of horen, noemen we dat waarnemen: we merken iets op. Zo’n waarneming zorgt ervoor dat we iets gaan doen of juist niet. Op deze manier richten we onze aandacht ergens op.

Deze samenwerking tussen waarnemen en bewegen (iets doen) noem je sensomotorische integratie. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek, het leren en het sociaal emotioneel functioneren.

Soms gebeurt het dat de verwerking van zintuigprikkels verstoord is. Iemand kan over- of ondergevoelig zijn voor zintuigprikkels. We reageren dan alsof we in gevaar zijn terwijl dit niet zo is of we geven deze zintuigprikkel te weinig aandacht terwijl dat wel zou moeten. Hierdoor voelen we onze bewegingen niet meer, letten we niet goed op wat we aan het doen zijn en leren we moeizamer.

 

Een voorbeeld:

Het tastgevoel waarschuwt te snel voor gevaar. Dit noem je tactiele overgevoeligheid. Kinderen die hier last van hebben, vinden het niet fijn om aangeraakt of geknuffeld te worden. Ook zijn ze vaak heel kieskeurig met eten of met de kleding die ze dragen. Spelen met water, zand, klei en verf is niet favoriet.

Het tastgevoel waarschuwt te weinig en wordt niet opgemerkt. Dit noem je tactiele ondergevoeligheid. Deze kinderen merken nauwelijks dat ze worden aangeraakt of zelf iets aanraken. Deze kinderen gaan vaak ruw met voorwerpen en anderen om en zijn onhandig. Deze kinderen spelen juist graag met water, klei, zand en verf.

Kinderen met een motorische beperking of andere handicap kunnen problemen hebben met de sensomotorische integratie. Ook hoogbegaafde kinderen, kinderen met ADHD of een autisme spectrum stoornis laten vaak problemen op dit gebied zien.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Sensomotorische integratietraining is een manier van oefenen om informatie die we van ons lichaam en de omgeving via onze zintuigen krijgen, beter te leren opmerken, beter te leren selecteren en te leren verwerken, zodat we er op een goede manier op kunnen reageren.

Een training lijkt op spelen en kan bestaan uit diverse manieren van schommelen, oefeningen op grote ballen, spelen met scheerschuim, rijst of zand. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van diverse ondergronden of materiaal waarmee het kind bewogen wordt.

Spelenderwijs en door het gebruik van divers materiaal wordt gewerkt aan het wegwerken van over- en ondergevoeligheidsreacties van de verschillende zintuiglijke systemen.

De sensomotorische integratietraining is een individuele training. Aan de hand van een vragenlijst wordt bekeken waar over- of ondergevoeligheid voorkomt. Vervolgens wordt er een handelingsplan geschreven aan de hand waarvan de training gegeven zal worden. Bovendien krijgen ouders adviezen mee voor thuis.

Het kan voorkomen dat sensomotorische integratietraining gecombineerd wordt met een motorisch trainingsprogramma. Dit is afhankelijk van de hulpvraag.

Klik hier voor meer informatie over sensomotorische integratietraining

Sensomotorische integratie

"Het leren begrijpen van je zintuigen".

Ook aan de slag met Bijzonder Bewegen?