Hoe gaat het in zijn werk?

De kinderen krijgen in kleine groepjes of individueel een speciale “gym” les aangeboden waarbij op een speelse manier extra aandacht is voor die ontwikkelingsgebieden waar het kind hulp nodig heeft. Voorafgaand aan de lessen wordt er een motorische screening afgenomen. Aan de hand van deze screening wordt er een handelingsplan gemaakt en worden er specifieke oefeningen gedaan om de motoriek te verbeteren.