Wat is motorisch remedial teaching?

MRT staat voor motorisch remedial teaching. Het is een vorm van oefenen die is opgezet om de bewegingsvaardigheden bij kinderen, voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, verder te ontwikkelen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor MRT? Dit kunnen kinderen zijn die:

  • ongecontroleerd bewegen
  • snel struikelen
  • moeite hebben met hinken en springen
  • moeite hebben met het evenwicht
  • problemen hebben met gevoel voor richting en afmeting
  • onhandig zijn
  • moeite hebben met knutselen/knippen en andere fijn motorische taken
  • moeilijk een bal kunnen vangen
  • geen gevoel voor ritme hebben
  • moeite hebben met de concentratie

Het streven is de motorische vaardigheden van deze kinderen zo te verbeteren dat deze kinderen niet belemmerd worden in het ontwikkelen van basisvaardigheden. Zo kunnen ze in de klas, tijdens de gymnastiekles en op het schoolplein weer meekomen met leeftijdsgenootjes. Mee kunnen doen aan leren, spel en bewegen van leeftijdsgenoten draagt bovendien bij aan een beter gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Voor meer informatie klik hier.