Doelgroepen

Rots en Water is voor jong, oud, man of vrouw. Rots en Water kan individueel worden gevolgd, maar wordt veelal in groepsverband gegeven. De keuze van het traject is afhankelijk van de vraag.

Aan de volgende doelgroepen kan door Adrienne training gegeven worden:

  • kinderen van de basisschool: individueel of in groepsverband
  • pubers: individueel of in groepsverband
  • volwassenen: individueel of in groepsverband
  • kinderen, pubers en volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis: individueel of in groepsverband
  • bedrijven en overige gelegenheidsgroepen als teambuilding