CV

Naam: Adrienne Esther Oostveen

Opleiding.
• HAVO. Eindexamen in 1986.
• Akte Mo-P, behaald in 1990 aan de Haagse Hogeschool, sector onderwijs, sport en talen.
• Motorisch Remedial Teaching, behaald in 1995 aan de PABO in Alkmaar.
• Post Hbo-opleiding Speciaal Bewegingsonderwijs, behaald aan de Hogeschool Windesheim in 1998.
• Sensomotorische Integratie, behaald in 2006 in Groningen, Ergotherapiepraktijk “De verandering”, Els Rengenhart.
• Basiscursus Motorisch Remedial Teaching, behaald in juli 2009, Stichting MRT in Beweging.
• 2011-2017:
– 3-daagse cursus Rots en Water training tot gecertificeerd Rots en Water trainer.
– 2-daagse bijscholingen: Kiezel en Druppel – Autisme Spectrum Stoornissen – focus op meisjes en vrouwen – psychosociaal trauma.
• 2015: opleiding tot neuro- ontwikkelingstherapeut(NDT-INPP). Diploma behaald aan het Institute for neuro-physiological psychology (Chester), afdeling Amsterdam.
• 2016: opleiding tot Benaudira hoortrainer.
• 2016: Movement Based Learning, Cecilia Koester. Behaald bij therapie centrum De Roode Draak in Biddinghuizen.
• 2017: opleiding rhythmic movement (reflexintegratie), module 1 t/m 3. Behaald bij therapie centrum De Roode Draak in Biddinghuizen.
• 2017- 2018: Medische Basiskennis (CIPION-PLATO).
• 2018-2019: Sherborne basiscursus – bewegingspedagogiek.
• 2019: Rhythmic Movement specialisaties: Making Connections en Face the Fear. Behaald bij Rhythmic Movement Training International.
• 2019 Post HBO bijscholing Kinderbrein en Bewegen bij Kind in Beweging van Carla van Wensen.

Huidig werk.
• Het begeleiden van kinderen en volwassenen met een beperking. Begeleiding is gericht op: bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid door het bieden van motorische ondersteuning, sensomotorisch integratie training, weerbaarheidstraining, psycho-educatie of reflexintegratie. Begeleiding in groepsverband of individueel.
• Diverse weerbaarheidstrainingen aan volwassenen, studenten MIWB, schoolgaande kinderen, kinderen met ASS.
• Het bieden van een traject reflexintegratie aan kinderen en volwassenen met leer-, gedrags-, vermoeidheids- en ontwikkelingsproblemen.
• Het bieden van auditieve trainingsprogramma’s aan kinderen en volwassenen met auditieve verwerkingsstoornissen, hyperacusis, Tinnitus en hardhorendheid.
• Deelnemer aan intervisiegroep van reflexintegratie therapeuten INPP.

Arbeidsverleden.
• Vanaf augustus 1990 tot en met augustus 1995 werkzaam geweest als vakleerkracht bewegingsonderwijs bij de Stichting Katholiek Basisonderwijs Woerden.
• Van mei 1995 tot en met augustus 1996 werkzaam geweest als bewegingstherapeute op de afdeling “Vrouwenhulpverlening Autonomiegroep” bij Psychiatrisch Centrum Dr. Schroeder van der Kolk.
• Vanaf maart 1995 tot januari 1996 invalwerk als bewegingstherapeute, op de
afdelingen Crisis Interventiecentrum, Dagbehandeling en de Kortdurende Klinische Behandeling, bij Psychiatrisch Centrum Dr. Schroeder van der Kolk in Den Haag.
• Vanaf januari 1997 t/m mei 1999 werkzaam geweest als vakleerkracht bewegingsonderwijs op ZMOK-school “de Opperd” in Den Haag.
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs op de SBO-school “de Vliethorst” in
Leidschendam (vanaf augustus 1995 t/m december 2001).
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs op de basisschool Carolus in Den Haag (vanaf januari 2002 tot 1 mei 2003).
• Vanaf mei 2003 tot maart 2011: Zwemonderwijzer in zwemparadijs “de Dôbe”. Werkzaamheden: verzorgen van schoolzwemlessen en privé-zwemlessen aan kinderen met autisme spectrum stoornissen.
• Van januari 2009 tot maart 2011: vakleerkracht bewegingsonderwijs aan:
– Pr. Margrietschool- West Terschelling.
– Obs ’t Jok – Hoorn.
• 2006 – 2016: motorisch remedial teacher gemeente Terschelling.
• 2003 tot heden: eigenaar van Bijzonder Bewegen.